Regulamin sklepu internetowego www.sklep.csmoon.pl

 

Strony transakcji

Sprzedającym jest sklep.csmoon.pl z siedzibą w Rzeszowie, ul. Szopena 25a/1.

Nabywcą w sklepie internetowym sklep.csmoon.pl może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski i posiadająca zdolność do czynności prawnych lub każda osoba prawna.

 

Przedmioty transakcji

Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie sklepu internetowego przedstawionej na stronie www.sklep.csmoon.pl w chwili składania zamówienia.

Wszystkie ceny widniejące na stronach internetowych sklepu www.sklep.csmoon.pl są wyrażone domyślnie w polskich złotych i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Wiążąca dla nabywcy jest cena widniejąca przy produkcie w chwili składania zamówienia.

Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, oraz wolne od wad fabrycznych i prawnych, są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

 

Zamówienia

Zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.csmoon.pl można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu korzystając ze strony internetowej sklepu, poczty elektronicznej oraz telefonicznie w godzinach 9-18 w dniach od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Do złożenia zamówienia potrzebne jest posiadanie konta klienta w sklepie internetowym www.sklep.csmoon.pl

Sklep internetowy www.sklep.csmoon.pl potwierdza przyjęcie zamówienia od klienta w ciągu 24 godzin przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku trudności z potwierdzeniem zamówienia z winy klienta (nieprawidłowe dane kontaktowe) zamówienie po 14 dniach roboczych zostaje anulowane. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail – danych umożliwiających potwierdzenie zamówienia.

Nadesłane zamówienie stanowi umowę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient zobowiązuje się do odbioru i zapłaty za zamówione produkty.

W przypadku braku towaru w magazynie, sklep.csmoon.pl zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia terminu dostawy oraz w szczególnych wypadkach zmiany ceny, zmiany bądź anulowania zamówienia, po uprzednim poinformowaniu kupującego.

Sklep internetowy www.sklep.csmoon.pl zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.

Klient składając zamówienie udziela pełnomocnictwa www.sklep.csmoon.pl z siedzibą w Rzeszowie, ul. Szopena 25A/1, 35-055 Rzeszów - do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w jego imieniu z Pocztą Polską lub firmą kurierską w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru.

 

Formy płatności

Przelew bankowy - po wybraniu tej formy płatności następuje rezerwacja na magazynie towaru będącego przedmiotem zamówienia. Realizacja zamówienia następuje po wpływie pieniędzy na rachunek bankowy:

ING Bank 44 1050 1562 1000 0090 7590 6124

tytuł wpłaty: imię i nazwisko, numer ID zamówienia 

Płatność gotówką podczas odbioru towaru (pobranie)

Płatność gotówką lub kartą podczas odbioru towaru osobiście w siedzibie firmy w Rzeszowie - przy ul. Szopena 25A/1, 35-055 Rzeszów w godz. 9-18 w dniach od poniedziałku do piątku.

W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących wiarygodności klienta www.sklep.csmoon.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia z dostępnych form zapłaty płatności za pobraniem.

 

Dostawa i odbiór towaru

Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towarów, czasu dostarczenia przez Pocztę Polską lub kuriera i wybranej formy płatności. Towary oznaczone jako dostępne wysyłamy najpóźniej 48 godzin po złożeniu zamówienia (decyduje godzina złożenia zamówienia), pozostałe towary wysyłamy zaraz po ich otrzymaniu.

Przy zamówieniach powyżej 750 PLN istnieje możliwość nieodpłatnego dowozu towaru na terenie woj. Podkarpackiego, Świętokrzyskiego oraz Małopolskiego (miasta Bochnia, Brzesko, Tarnów, Nowy Sącz, Gorlice) po uprzednim umówieniu się z reprezentantem firmy CS Moon pod nr telefonu 781516000.

Podczas odbioru przesyłki kupujący zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać w obecności listonosza lub kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. W wypadku zauważenia nieprawidłowości już w trakcie nieobecności listonosza lub kuriera w terminie 5 dni kupujący powinien skontaktować się z Pocztą Polską lub firmą kurierską w celu ponownego sporządzenia protokołu. Poprawnie sporządzony protokół uszkodzenia jest niezbędny i stanowi podstawę do wymiany towaru lub uzyskania odszkodowania.

Potwierdzając odbiór przesyłki bez zastrzeżeń kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz przechodzą na niego wszystkie ryzyka związane z posiadaniem, użytkowaniem, utratą i uszkodzeniem towaru.

Wszelkie opłaty związane z przesyłką dostępne są pod linkiem: http://sklep.csmoon.pl/pl/content/7-dostawa-i-koszty-wysylki .

 

Reklamacje

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z poz. zm.), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny wysyłając pismo o odstąpieniu od umowy na adres siedziby www.sklep.csmoon.pl. Warunkiem zwrotu jest dostarczenie produktu nie zniszczonego, nie noszącego śladów użycia, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.

Na odstępującym od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru wraz z kopią odstąpienia od umowy do siedziby sklep.csmoon.pl w terminie do 14 dni od wysłania pisma o odstąpieniu od umowy. Koszty dostarczenia oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Kupujący.

Pieniądze za nieuszkodzony zwrócony towar są zwracane przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni.

Sklep www.sklep.csmoon.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek nadawanych przez klienta za pobraniem, zawierających zamówiony w sklepie sklep.csmoon.pl towar.

 

Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.csmoon.pl jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.csmoon.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez www.sklep.csmoon.pl w oparciu o przepisy obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833 wraz ze zmianami). Sklep internetowy www.sklep.csmoon.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną lub tradycyjną (tzw. newsletter) informacji o charakterze informacyjnym oraz komercyjnym.

Informacje prezentowane w sklepie internetowym www.sklep.csmoon.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

Złożenie zamówienia przez kupującego nie oznacza zawarcia umowy kupna-sprzedaży, a jedynie ofertę kupna określonych produktów. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.

Znaki towarowe wszystkich produktów oraz ich nazwy znajdujące się w sklepie internetowym www.sklep.csmoon.pl zostały użyte tylko i wyłącznie informacyjnie i stanowią wyłączną własnośćproducentów towarów znajdujących się w ofercie sklepu.

W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksy Cywilnego. Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży rozstrzygane będą w Sądzie właściwym dla siedziby sklepu internetowego www.sklep.csmoon.pl.

 

Polityka Prywatności

Korzystając ze sklepu internetowego www.sklep.csmoon.pl akceptujecie Państwo zasady zawarte w niniejszym regulaminie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w nim zmian.

Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktujemy jako informacje poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu. Służą one jedynie do celów związanych w zamówieniem.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawy.